DOMKIRKEMUSEET

MUSEUM OF ROSKILDE CATHEDRAL

Oplev Roskilde Domkirkes 1000 års historie
Experience Roskilde Cathedral through 1000 years of history

Om museet

About the Museum

Domkirkemuseets udstilling fortæller Roskilde Domkirkes 1000-år lange historie fra den første trækirke på stedet til den store UNESCO-beskyttede middelalderkatedral, der møder de besøgende i dag. 

I udstillingen kan du bla. se middelalderlige træfigurer, en rekonstruktion af dronning Margrete 1.s gyldne kjole, fragmenter af glasmalerier fra domkirkens vinduer, den første trykte udgave af Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie, kisteplader og gravudstyr fra adelige begravelser.

The Cathedral Museum’s exhibition tells Roskilde Cathedral’s 1000-year-long history from the first wooden church on site to the large UNESCO-protected medieval cathedral that meets visitors today.

In the exhibition you can see medieval wooden figures, a reconstruction of Queen Margrete 1.’s golden dress, fragments of stained glass from the cathedral’s windows, the first printed edition of Saxo Grammaticus’ Danish history, coffin plates and burial equipment from noble burials

For mere information

For more infomation

For mere infomation om Roskilde Domkirkes, åbningstider, entré, rundvisninger og kontakt tryk på nedenstående link:

For more information about Roskilde Cathedrals opening hours, entrance, guided tours and contact press link below:

For skoler

Schools

Alle daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser har gratis adgang til Roskilde Domkirke ifølge med deres pædagoger/lærer.

I skal ikke varsle jeres besøg i Domkirken, men vi anbefaler, at man booker et undervisningsforløb ved Roskilde Museum.

All day care institutions, primary and secondary education have free access to Roskilde Cathedral acompanied with their educators / teacher.

You do not have to notify your visit to the Cathedral, but we recommend that you book a course at Roskilde Museum.

X
Åbent i dag
d.13-6-2024
11.00-16.00