Besøg Domkirken

Domkirkemuseets faste udstilling fortæller Roskilde Domkirkes 1000-årige historie fra den første trækirke på stedet til den store UNESCO-beskyttede middelalderkatedral, der møder de besøgende i dag. Ved hjælp af særligt udvalgte genstande fra domkirkens samlinger, modeller, tegninger og fotografier kan publikum følge kirkebygningens udformning og indretning gennem katolsk og protestantisk tid. Udstillingen giver også et indtryk af aktiviteterne i og omkring kirken gennem tiden.

I udstillingen vises bl.a. en samling middelalderlige træfigurer, en rekonstruktion af dronning Margrete 1.s fornemme gyldne kjole, fragmenter af glasmalerier fra domkirkens vinduer, den første trykte udgave af Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie, dele af et bemalet panel fundet i kirkens orgel, kisteplader og gravudstyr fra adelige begravelser samt en bådsmandsstol, som har været brugt ved arbejdsopgaver på kirkens spir.

X
Åbent i dag
d.18-5-2024
11.00-16.00